Madeleine Van de Velde

Innige deelneming en veel sterkte voor heel de familie