EEN OVERLIJDEN

Bij overlijden zijn wij 24/7 bereikbaar op het nummer 02 267 17 97


Contacteer de huisarts of Dokter van wacht.
Deze zal het overlijden vaststellen en de nodige documenten invullen.
Zonder deze documenten kan de overledene niet vervoerd worden.

Verwittig familieleden die eventueel nog afscheid willen nemen ten huize.

U neemt contact op met ons op 02 267 17 97,
zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar ons Funerarium.

De kledij voor de overledene kan u al klaar leggen om mee te geven aan onze mensen
die bij u ter plaatse komen voor het vervoer.

De identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje van de overledene kan u
klaar leggen voor de bespreking aan huis of op ons kantoor.

UITVAART INFO

Bij het organiseren van een uitvaart komen er vele vragen oprijzen. Met deze topics proberen we al een antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen. U kan ons steeds contacteren voor verdere inlichtingen.

KOST

BEGRAAFPLAATS

CREMATIES

KLEIN VERLET

NA DE UITVAART

DIENSTEN

BESPREKING

TRANSPORT

FUNERARIUM

DRUKWERK

VOORAFREGELING

GRAFZERKEN

KOSTEN

Het is erg moeilijk om de kosten van een uitvaart in te schatten zonder dat ze concreet werd besproken.Verschillende aspecten beïnvloeden de uiteindelijke prijs.

Enkele van deze variabelen zijn:

 • de opbaring
 • de overbrenging
 • de kerkdienst
 • begrafenis of crematie
 • de gemeente van overlijden
 • drukwerk
 • bloemen
 • de kist
 • de rouwmaaltijd
 • de advertenties
 • enz…

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kunnen u vervolgens een raming geven op basis van uw keuzes, deze bepalen de uiteindelijke uitvaartkost.

BEGRAAFPLAATS

Of u nu kiest voor een begrafenis of een crematie, als inwoner van uw gemeente heeft u steeds het recht om voor een bepaalde termijn gratis begraven te worden op de begraafplaats van uw gemeente.

U kunt ook steeds een graf/concessie voor een langere periode aankopen. Het gebeurt steeds vaker dat mensen wensen begraven te worden in een andere gemeente, dan deze waar ze gedomicilieerd zijn.

Dat mag in de meeste gevallen, maar let wel… de gemeenten rekenen hiervoor een extra taks aan als niet-inwoner.

CREMATIES

Naast de klassieke begrafenis evolueert ook het aantal crematies in stijgende lijn. Indien de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft achtergelaten waarin zijn/haar keuze tot lijkbezorging vermeld staat, is de familie vrij om te kiezen voor een begrafenis of crematie.

Hierbij alvast een overzicht van de mogelijke asbestemmingen:

 • Asverspreiding (op de strooiweide van de begraafplaats)
 • Teraardebestelling van de as (in een traditioneel graf of een urnenveld)
 • Bijzetten van de as in het columbarium op de begraafplaats
 • Asuitstrooiing op zee
 • Bewaren van de as thuis

Verder biedt men ook de mogelijkheid voor familieleden tot de 2de graad, m.a.w. de echtgeno(o)t(e), de samenwonende, kinderen, ouders, kleinkinderen, broers/zussen, ashouders aan te vragen. Die ashouders bevatten een kleine hoeveelheid as van de overledene. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren via een document dat u van ons ontvangt bij de bespreking van de uitvaart.

ROUWVERLOF

Verwantschap 1ste graad : echtgenoten, samenwonenden, kinderen en ouders hebben recht op 3 dagen (tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis)

Verwantschap 2de graad: kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen, schoonbroer, schoonzus en grootouders (inwonend bij de overledene) hebben recht op 2 dagen (tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis)

Verwantschap 2de graad (niet-inwonend): 1 dag (dag van de begrafenis)

NA DE UITVAART

Afscheid nemen van iemand die je lief hebt, is zwaar om te verwerken. Toch zijn er meteen een aantal concrete zaken die moeten geregeld worden.

Met deze informatiegids willen we u wegwijs maken in de vele administratieve verplichtingen.

BESPREKING

Als familiebedrijf verzorgen wij al sinds 4 generaties uitvaarten en helpen we de naasten doorheen deze moeilijke periode. U op een discrete en serene manier begeleiden rond alle aspecten van uitvaartverzorging is onze doelstelling, dit kan na afspraak bij u thuis of op kantoor.

Onze dienstverlening is niet gebonden aan de regio waar wij gevestigd zijn, wij staan ten dienste van de getroffen families ongeacht de woonplaats of de plaats van overlijden.

TRANSPORT

Bij een uitvaart komt er altijd vervoer aan te pas. Wanneer het gaat over een ophaling thuis, een rusthuis of ziekenhuis worden de transfers verzorgd met een daarvoor aangepaste wagen type Mercedes Vito.

Voor de plechtigheden gebeurt dit steeds met een ceremoniewagen. Wij zorgen er tevens voor dat we de nodige toelatingen tot vervoer kunnen bekomen naar de gemeenten toe.

FUNERARIUM

Onze funeraria bieden de gelegenheid op een serene manier in een rustige omgeving afscheid te nemen van uw dierbare overledene.

Wij beschikken over twee moderne funeraria, gesitueerd te Strombeek-Bever en te Wemmel, die beiden voldoen aan de hedendaagse normen.

DRUKWERK

Als uitvaartonderneming staan wij ook in voor ons eigen drukwerk. Een constante bijscholing en doorgedreven investeringsbeleid heeft geresulteerd in een volledig uitgeruste moderne drukkerij waar zowel zwart/wit als kleurdrukwerk van hoge kwaliteit op zeer korte termijn geleverd kan worden.

We dragen zorg voor:

 • een ruim assortiment aan rouwbrieven, rouwkaarten en rouwprentjes
 • het opstellen van de rouwbrief in samenspraak met de familie
 • een proefdruk, zowel van de rouwbrief als het rouwprentje
 • een zeer snelle levering
 • het aanleveren van de nodige rouwpostzegels
 • kaartjes of klevertjes voor de rouwmaaltijd
 • een ingekaderde foto om op de kist te plaatsen tijdens de uitvaart

Een mooie passende tekst vinden voor de rouwbrief en het rouwprentje is niet voor iedereen evident.

Daarom hebben wij verschillende voorbeeldteksten verzameld in een mooie bundel die aan de familie wordt meegegeven bij de bespreking van de uitvaart.

VOORAFREGELING

Waarom en wanneer kiezen voor een voorafregeling?

 • Omdat bij het organiseren van een uitvaart de nabestaanden voor een heleboel praktische en financiële vragen komen te staan die niet gemakkelijk en vaak zeer belastend zijn.
 • Wanneer er geen familie meer is om deze keuzes te maken.
 • Omdat u uw nabestaande de financiële last van de uitvaart wil besparen.
 • Omdat u het verloop van de uitvaart zelf wil bepalen.

Voorafregeling via een uitvaartcontract:

 • U kan bij ons terecht om uw complete uitvaart te bespreken conform uw wensen. Overeenkomstig wordt een bedrag gereserveerd in de vorm van een uitvaartspaarrekening.
 • Eerst wordt er een afspraak gemaakt om alle persoonlijke wensen vast te leggen en de kostprijs van de uitvaart te bepalen.
 • Vervolgens wordt er een rekening geopend op uw naam waarop het geraamde bedrag wordt gestort.  Deze rekening + de gekapitaliseerde intresten blijven te allen tijde op uw naam.
 • Aan de rekening is een clausule verbonden, die stelt dat “het tegoed uitsluitend bedoeld is tot voldoening van de begrafeniskosten, mits de begrafenisondernemer de begrafenisfactuur en een uittreksel uit de overlijdensakte voorlegt aan de bank”.
 • Als de tijd eenmaal gekomen is worden de kosten van de uitvaart geactualiseerd en bekostigd met het vooraf gestorte bedrag inclusief de intresten. Het overblijvende saldo valt in de nalatenschap, indien er niet voldoende is moet dit aangezuiverd worden door de erfgenamen.
 • Het is steeds mogelijk om uw wensen in het contract door ons kosteloos te laten aanpassen. U kan deze rekening ook te allen tijde opzeggen en het contract verbreken, hier zal u dan wel een dossier kostenvergoeding worden aangerekend (vermeld in het contract).

Voor meer informatie of een afspraak kan u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

GRAFMONUMENT

Met meer dan 35 jaar ervaring in de uitvaartsector, kunnen wij u adviseren bij de keuze van uw grafmonument. Wij hebben een ruime keuze aan graniet, een breed scala aan standaard of gepersonaliseerde modellen, een grote keuze aan belettering en gravures, evenals accessoires (vaas, foto, gedenkplaatjes enz…).