Antoinette Sophie

Beste Piet en familie, innige deelneming bij dit afscheid van jullie vrouw en moeder. Veel sterkte wensen wij jullie toe.
Familie Marcel Soens-Francine Van Assche.