Andrea Michiels

Innige deelneming
zeer oprecht nemen we deel in de diepe rouw die u treft
Fam Dieu Mouha José en Annie