Lucien Dendooven

Hierbij onze innige deelneming bij het afscheid van nonkel Lucien. Jammer dat de coronamaatregelen verhinderen om onze verbondenheid uit te drukken. Aan allen veel sterkte en onze genegen groet.
Hilde & Johan