Lucien Dendooven

Innige deelneming vanwege de Cargill collega’s op A2
We hopen dat de vele mooie, warme en waardevolle herinneringen aan uw vader snel de overhand nemen op de droefheid en het gemis.