Lucien Dendooven

Geachte Familie,
Mijn innige en christelijke deelneming bij het overlijden van Lucien Dendooven
IK heb Lucien goed gekend vooral in de parochieploeg.. (Ik ben hulppriester in Koningslo.) Lucien was bezield voor de parochie.
Ik had graag naar de begrafenis gekomen, maar coronaregels hebben me tegengehouden .
Ik wens u veel sterkte.
Zeer genegen
P. Ton