Piet Vanden Houte

Onze deelneming en veel sterkte.
Jean en lisette