Piet Vanden Houte

Er zijn van die dagen in het leven, waar je zou blijven stappen om ze te ontwijken.
Er zijn van die dagen in het leven waarop ineens alle dromen breken.
Woorden ontbreken voor dit groot verlies moge de herinneringen zo puur en mooi voor altijd blijven voortbestaan in onze gedachten. Veel warmte en sterkte toegewenst aan de ganse familie.
Julien Leo- Edith Lacombe