Piet Vanden Houte

Beste Monica en familie
We delen in de diepe droefheid die u en gans de familie treft met het overlijden van je zo dierbare echtgenoot Piet.
We zullen ons de plezante gezellige bridge namiddagen blijven herinneren.
We wensen u en gans je familie veel sterkte en moed.
Gilbert en Lea Maris