Piet Vanden Houte

Beste Monica en familie, ontvang hiermede onze oprechte gevoelens van medelijden bij het overlijden Piet. Het Vlaamse spreekwoord zegt ” scheiden doet lijden”, en dit onafhankelijk van leeftijd. We zullen Piet blijven herinneren als een goede vriend, een faire tennisspeler op de BTC en een volwaardig Kiwanis Erasmusser. Monica, we wensen u de nodige sterkte toe en sluiten af met een “keep in touch”. Déde & Octaaf.