Nicole ‘Josy’ Van Palm

Ik bied aan heel de familie josy mijn medeleven toe met het overlijden van Nicole rosy en aan Hugo bied ik ook mijn medeleven toe met het overlijden van zijn vrouw Nicole josy mogen alle goede herinnering een bron van troest zijn