Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming bij het plotse overlijden van Nicole, veel sterkte gewenst in deze moeilijke periode. Zou het mogelijk zijn van twee gedachtenisprentjes te krijgen, dank bij voorbaat.