Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming en veel sterkte aan de familie