Nicole ‘Josy’ Van Palm

Beste Hugo,

Het is hard en moeilijk om te dragen en te verwerken, wanneer jullie als twee mensen, die mekaar zo intens liefhebben en intens met elkaar verbonden waren in alles wat het dagelijks leven inhoudt, van elkaar gescheiden worden door de dood.
Jullie namen zijn voor eeuwig en altijd met mekaar verbonden, jullie liefde ook. Die liefde en die diepe verbondenheid verdwijnt niet, die blijft voortbestaan, ook over de dood heen. Nicole zit voor altijd veilig in jouw hart opgeborgen en ze zal je van daaruit vergezellen op heel je verdere levensweg.

Wij leven intens met je mee, net zoals zovele andere mensen. Wij wensen je dan ook alle moed en sterkte van de wereld om zonder de fysieke aanwezigheid van Nicole verder te gaan met jouw eigen leven. Je zal zeker mogen rekenen op de steun en het medeleven van je familieleden en vrienden en ook van alle mensen buiten je onmiddellijke vriendenkring. Als Bekende Vlamingen zijn jullie immers alom gekend, zelfs ver over de grenzen van België….

Iedereen leeft met jou mee in deze uiterst droevige momenten, zoals er ongetwijfeld nog velen zullen volgen. Het overlijden van Nicole heeft een immense impact op jouw eigen leven en het zal heel veel moed en kracht vragen om dat afscheid te verwerken. Je kan terugblikken op een intens gelukkig huwelijksleven en ja, jullie liefde staat symbool voor “de eeuwige liefde”… Moge dat alles een troost zijn en dat jullie er altijd voor mekaar geweest zijn en voor mekaar geleefd hebben… en voor mekaar door het vuur zijn gegaan, tot het uiterste…

Tenslotte willen wij de wens uitdrukken, dat voor jou op termijn de ergste pijn en het verdriet om het afscheid van Nicole enigszins wat zachter mag worden. We wensen het jou van ganser harte toe, dat je toch opnieuw wat levensmoed en kracht mag bijeensprokkelen!

Ons medeleven willen wij eveneens aan alle andere familieleden overmaken.

Met genegen groeten en intens medelevende gevoelens,
Raf en Ingrid Declercq-Reynaerts