Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming en sterkte Hugo om je weg verder te zetten.