Maria Feys

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.
Veel sterke.

Johan, Sandra, Frauke & Renske