Maria Feys

Walter, Mark, Christine, kinderen en kleinkinderen.
Innige deelneming van ons bij het overlijden van jullie mama, oma en overgrootmoeder.
Door omstandigheden kunnen wij er helaas niet bij zijn om afscheid te nemen van een super tante.
Wij zullen tante Maria steeds herinneren als een zeer belezen, heel liefdevolle en attente DAME !
Hou jullie sterk en koester met fierheid de vele mooie herinneringen aan jullie mama.
Wij hopen dat jullie heel veel steun vinden bij elkaar om dit immense verdriet te helpen verwerken.
Eddy & Wies