Yong-Ho Chae

Langs deze weg betuig ik mijn medeleven aan de familie van Dr. Chae. Hij was een beminnelijk man.