Wiske Van Roy

“Je wandelt, weet ik, in een milder licht dat voor je uitschijnt en je stappen richt
een vrede tegemoet
die wij niet kennen
naar een gezegend eeuwig vergezicht”
(A.Van Wilderode)

Onze oprechte deelneming bij dit grote verlies . Veel sterkte in deze moeilijke tijden ! … Luc en Rita ❤️