Wilfried Van Campenhout

Beste familie,

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van uw echtgenoot, vader, broer Wilfried Van Campenhout.
Ik mocht Wilfried ervaren als een zeer deskundig architect die een visie had op de ontwikkeling van Grimbergen.
Hij was mij ook zeer genegen door de banden met wijlen mijn ouders.
Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Moge hij rusten in vrede
Genegen,

Marc Van Godtsenhoven
ere-schepen Grimbergen