Werner Gauderis

Langs deze weg wensen wij ons diepste medeleven te betuigen bij het overlijden van jullie vader en wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Carine en René.