Werner Gauderis

Wij bieden jullie allen onze innige deelneming aan. Ik zal er mandag niet kunnen bij zijn. Veel moed in deze moeilijke tijden. Jef en Annie.