Sylvain De Cubber

Ontroerd door het overlijden van uw schoonvader, vader, delen wij in uw verdriet.
Fam. Volckaert J.