Rosa Van der Velden

Heel veel moed en sterkte in deze sombere dagen
Het is onmogelijk om iemand te vergeten
Die zoveel gaf om te herinneren