Rosa Van der Velden

Innige deelneming bij het heengaan van jullie moeder en grootmoeder.