Piet Vanden Houte

Beste Monica,
Via de “Zevenaars” vernamen we het overlijden van Piet.
Langs deze weg onze oprechte deelname in het verdriet dat jou en de familie nu treft.
We hopen dat jullie troost en steun zullen vinden in de vele mooie herinneringen
Liliane en Bob