Piet Vanden Houte

Beste Monica en familie Vanden Houte bij het heengaan van Piet bied ik jullie mijn oprechte en christelijke deelneming aan. Piet was inderdaad
een ingoede, vriendelijke, eerlijke en toegewijde man. Zo zal ook ik hem blijven herinneren. Woorden schieten vaak tekort. Je zal Piet zeker hard missen, maar je zal altijd in je hart met hem verbonden blijven. Koester de mooie herinneringen. In gedachten en gebed met jullie vereend.