Pierre Ravert

Wij bieden onze oprechte en welgemeende deelneming aan, aan Jeanine en de naaste familie . Wij denken terug aan een prachtig en
aangenaam persoon ! Wij wensen jullie veel sterkte met veel aandacht aan de vele mooie herinneringen .
Met vriendelijke groeten.
Jean en Paula