Pierre Claes

Wat heb ik warme herinneringen aan Pierre, in het koor en zijn sappige Brussels dat hij kon spreken! Hij had vele talenten maar zijn grootste talent was zijn liefde voor ieder die hem graag zag ! Innige deelneming en veel sterkte aan de familie .