Philippe Dumont

Wij bieden u ons diep medeleven aan.
Zelfs na vele jaren is onze herinnering aan Pierre levend. Als gewezen directrice Delhaize Denderleeuw.
Postume dank voor zijn steun.
Sterkte gewenst.