Omer Coppens

Aan Patricia en Kris
Aan kleinkinderen en achterkleinkinderen
Mijn oprecht medeleven met het overlijden van jullie papa en grootvader.
Sterkte