Octaaf Van Lierde

Onze innige deelneming bij het heengaan van jullie grootvader ( een bijzonder iemand )