Nicole ‘Josy’ Van Palm

Beste familie,
Koester de mooie herinneringen aan Nicole. Dit gaat heel Vlaanderen doen. Veel sterkte gewenst bij dit groots verlies.
Sandra Demeulenaere.