Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innedeelneming aan Hugo bij het overlijden van nicole wat jammer