Nicole ‘Josy’ Van Palm

Mijn oprechte deelneming. Ik zal me Nicole herinneren als een grote klasse dame.
Ik wens de ganse familie veel sterkte toe in deze droevige tijd.
Koester de mooie herinneringen aan Nicole.
Christine