Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming bij het verlies van je vrouw nicole jullie waren een bijzonder paar veel sterkte.