Nicole ‘Josy’ Van Palm

“Vooral omdat er zoveel liefde aan vooraf ging is nu het verdriet zo onnoembaar.” (K.Gelaude)
Heel veel sterkte toegewenst.