Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming bij het diepe leed dat U komt te treffen Hugo en familie.
Koester de vele mooie herinneringen, Nicole zou het niet anders gewild hebben. Veel sterkte.
Betty Van Antwerpen