Nicole ‘Josy’ Van Palm

Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.
Onze oprechte deelneming met het heengaan van Nicole, veel sterkte gewenst!