Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming voor Hugo en ook voor de rest van de Familie van Nicole van wegen chelsea en mij zelf