Nicole ‘Josy’ Van Palm

Onze innige deelneming.
Wij wensen jullie heel veel sterkte toe !