Nicole ‘Josy’ Van Palm

innige deelneming sterkte aan echtgenote familie en vrienden