Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming en heel veel sterkte