Nicole ‘Josy’ Van Palm

Onze Innige deelneming en veel sterkte voor Hugo en Familie.