Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming bij het overlijden van uw echtgenote.