Nicole ‘Josy’ Van Palm

Bedankt voor de mooie liedjes die ons leven verblijd
hebben.
Rust zacht.