Nicole ‘Josy’ Van Palm

Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.