Nicole ‘Josy’ Van Palm

Voor dit verdriet zijn geen woorden.
Ik wens je heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.