Nicole ‘Josy’ Van Palm

Onze oprechte deelneming en sterkte bij het heengaan van uw Dierbare.Koester de mooie herinneringen,